Tag: AKORI EKO

Yoruba
Posted in SS 3 Yoruba (1st, 2nd & 3rd Term) Yoruba

AKORI EKO: ITESIWAJU LORI ISORI ORO EDE YORUBA

Apeere gbolohun lori oro – oruko ni ipo alo: O mu emu Ajadi fo agbe Ekundayo ko ile alaja Oro oruko ni ipo eyan Okunrin…

Continue Reading