Categories
SS 3 Yoruba (1st, 2nd & 3rd Term) Yoruba

AKORI EKO: ATUNYEWO AAYAN OGBUFO

Aayan ogbufo ni itumo ede lati ede kan si omiran, paapaa julo ede geesi si ede Yoruba.

Amuye for Ogbufo

  1. Gbigbo ede mejeeji: a gbodo gbo ede mejeeji daradara, eyi ni ede ti yoo tumo ati ede ti yoo tumo re si.
  2. Mimo ko ati mimo kaa: ogbufo gbodo le ka ede mejeeji daradara nitoripe akosile ede geesi ni won yoo gbe fun wa lati tumo.

Apeere ogbufo gbolohun die

Ede Geesi                                                                                Itumo lede Yoruba

He was ashamed of his behaviour                                          Oju tii nitori iwaa re

The headmaster permited the children to go home              Oga ile eko na fun awon akeeko laye lati lo sile

The tortoise tricked the tiger and caged it at last                 Ijapa tan ekun naa je o sit i mo inu aago leyin – o – reyin

It rained cats and dogs in Lagos yesterday                            Ojo ro ofeere wu oku ole ni ilu Eko lana

Whoever beaks any of these golden rules                             Enikeeni ti o ba ru eyikeyi ninu awon ofin pataki wonyi yio dara re lebi

will have himself to blame

 

See also

AKORI EKO: ORAN DIDA ATI IJIYA TI O TO

AKORI EKO: IYATO TI O WA LARIN ORO APONLE ATI APOLA APONLE

AKORI EKO: ORO AGBASO

AKORI EKO: EGBE AWO LORISIRISII

AKORI EKO – ETO OGUN JIJE LAYE ATIJO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acadlly

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!