AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO

Yoruba

AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO

AKOLE ISE: ONKA – OOKALELAADOTA DE OGORUN-UN (51-100). 51 Ookan le laadota 50+1=51 52 Eeji le laadota 50+2=52 53 Eeta le laadota 50+3=53 54 Eerin le laadota 50+4=54 55 Aarun din logota 60-5=55 56 Eerin din logota 60-4=56 57 Eeta din logota 60-3=57 58 Eeji din logota 60-2=58 59 Ookan din logota 60-1=59 60 Ogota […]

AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO Read More »

Yoruba

AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO

Eyi ni litireso ti a se akosile ni gba ti imo mooko – mooka de si ile wa. Litireso apileko pin si ona meta, i               Ewi ii              Ere-Onitan iii             Itan aroso   Litireso Apileko – Itan aroso koko ti a gbodo tele ti a ba n ka litireso apileko itan aroso. Onkawe gbodo

AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO Read More »

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly