YORUBA SS 3 SCHEME OF WORK

YORUBA SS 3- FIRST TERM

Asá, Edè Ati Litireso I
Ede:
– Atunyewo leta aigbagbefe
– Atunyewo isori oro
– Aayan Ogbufo
– Aranmo

Asa:
– Iwa omoluabi
– Eto Ebi
– Itesiwaju Ere Idaraya
– Atunyewo Eto Iselu
– Igbeyawo isinku ati ogun jiye

Litireso:
– Kiko ni mimo ise onkowe atinuda ( Ewi itan-aroso ere-onitan)
– Ewi Apileko
– itupale asayan iwe itan aroso meji

 

YORUBA SS 3- SECOND TERM

Asá, Edè Ati Litireso II
Ede:
– Pipaje ati isunki
– Atunyewo onka figo
– Atunyewo Akaye
– Atunyewo gbogbo isori gbolohun
– Atunyewo Aroko ati Aroko Alariiyanjiyan
– Itesiwaju ihun gbolohun : orisirisi awe gbolohun

Asa:
– Eto isomoloruko ati oruko Yoruba

Litireso:
– Atunyewo itan aroso oloro geere (gbogbo iwe)
– Atunyewo Ewi Alohun Apileko (gbogbo iwe)
– Atuupale iwe ere onitan (iwe meji)
– Itupale Ewi Alohun (Asayan iwe meji)

 

Also See

PHYSICS SSS 3 SCHEME OF WORK

MARKETING SSS 3 FOR SCHEME OF WORK

MATHEMATICS (MATHS) SSS 3 SCHEME OF WORK

LITERATURE-IN-ENGLISH SSS 3 SCHEME OF WORK

ISLAMIC RELIGIOUS STUDIES (IRS) SSS 3 SCHEME OF WORK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly