EYA ARA IFO

Eya ara ifo ni awon eya ara ti a fi maa n pe iro jade ni enu. Apeere ni: iho imu, kaa enu, aja enu, tan-an-na, gogongo, komookun, edo fooro, ete oke, ete isale, eyin oke, eyin isale, erigi oke erigi isale, eyin ahon, iwaju ahon, eyin ahon.

 

EYA ARA IFO

 • EYA ARA IFO TI A LE FOJU RI: awon eya ara wonyi ni a le fi oju ri. Apeere: iho imu, kaa imu, aja enu, tan-an-na, gogongo, komookun, edo-fooro, ete oke, ete isale, eyin oke, eyin isale, erigi oke, erigi isale iwaju ahon, aarin ahon ati eyin ahon, afase, olele, aja enu, ita gogongo, kaa imu.
 • EYA ARA IFO TI A KO LE FI OJU RI: eya ara ifo ti won wa lati inu ikun si inu ofun ti a ko le fi oju ri. Awon ni: kaa ofun, inu gogongo, tan-an-na, komookun, eka komookun, edo-foro, eran edo-fooro, efonha.

 

AFIPE

Afipe ni awon eya ara-ifo ti won wa ni opona ajemohun. Awon ni won n kopa ninu pipe-iro ede jade. Opona ajemohun bere lati oke alafo tan-an-na de iho enu ati imu. Afipe pin si meji: (i) Afipe Asunsi ati (ii) Afipe Akanmole.

 • Afipe Asunsi: awon afipe wonyi ni won maa n sun nigba ti a ba n pe iro. Apeere: ete isale, eyin isale, erigi isale, ahon, gogongo, olele.
 • Afipe Akanmole: awon afipe yii ki i sun lo si ibi kan ti a ba n pe iro. Apeere: eyin oke, ete oke, erigi oke, aja enu, kaa imu afase.

 

IGBELEWON

 1. Ko afipe asunsi marun-un sile.
 2. Ko afipe akanmole marun-un sile.
 3. Ko eya ara-ifo marun-un afojuri marun-un sile.
 4. Ko eya ara-ifo marun-un sile.

 

IWE ITOKASI:

Adewoyin S.Y (2014) IMO, EDE, ASA ATI LITIRESO YORUBA fun ile eko girama agba S.S.1 Corpromutt Publisher Nig Ltd. o.i 5-8.

 

EGUNGUN

Egungun je okan pataki lara esin ibile Yoruba. Orisa egungun je orisa ti awon Yoruba fi maa n se iranti awon baba nla won. Ologbojo ni olori egungun. Eku ni won maa n dab o ori won. Igbale ni won maa n gbe eku egunngun pamo si. Irisi won jo tie sin gelede. Orisiirisii aso ni o maa n wa lara eku egungun. Awon elesin egungun ni won maa n je ‘oje’ Ojewale. Ojetunde, Ojegbenro ….

IGBAGBO YORUBA NIPA EGUNGUN

 1. Yoruba gbagbo wi pee sin egunfun je esin aseynwwaye
 2. Yoruba gbagbo wi pe o je esin lati orun.
 3. Awon yoruba gbagbo wi pe egungun je baba nla awon.

 

IGBELEWON

Salaye lori esin egungun.

 

IWE ITOKASI:

Adewoyin S.Y (2014) IMO, EDE, ASA ATI LITIRESO YORUBA fun ile eko girama agba S.S.1 Corpromutt Publisher Nig Ltd.

 

APAPO IGBELEWON

 1. Salaye lori esin egungun.
 2. Ko afipe asunsi marun-un sile.
 3. Ko afipe akanmole marun-un sile.
 4. Ko eya ara-ifo marun-un afojuri marun-un sile.
 5. Ko eya ara-ifo marun-un sile.

ISE ASETILEWA

 1. Eya ara-ifo ti a le fi oju ri ni (A) oju (B) ori (C) ete (D) edo foro
 2. Eya ara-ifo ti a ko le fi oju ri ni (A) edoforo (B) ete (C) eyin (D) eti.
 3. Ewo ninu awon wonyi ni o maa n sun ti ba n pe iro? (A) agbon (B) ete isale (C) ete oke (D) eyin oke.
 4. Ki ni aso egungun? (A) sapara (B) kenbe (C) eku (D) adiro
 5. Esin wo ni o fi igbagbo Yoruba han nipa iye leyin iku? (A) kokumo (B) oro (C) Obatala (D) egungun.

APA KEJI

 1. Se iyato laarin afipe akanmole ati asunsi pelu apeere.
 2. Ki ni igbagbo Yoruba nipa esin egungun?

 

See also

ORUNMILA

AWON ORISA ILE YORUBA

ORO-ORUKO NI ILANA APETUNPE

ISEDA ORO-ORUKO

AYOKA ONISOROGBESI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly