Yoruba

Ami Ohun lori oro onisilebu meji

i              ba – ta(shoe) (dd) – kf – kf ii        E –  we(leaf) (rd) – f – kf iii            A– ja(dog) (rm) – f – kf iv            Ba – ba (father)(dm) – kf – kf v             Ti – ti(a name of a person) (mm) – kf – kf     AMI OHUN LORI KONSONANTI ARAMUPE […]

Ami Ohun lori oro onisilebu meji Read More »