AKOLE ISE: Kiko Yoruba ni ilana Akoto Ode-Oni

Iyato ti o de ba iro konsonati ninu akoto ode-oni

Sipele Atijo                                                                                                                        Sipele Ode Oni

Iddo                                                                                                                                       Ido

Otta                                                                                                                                       Ota

Jebba                                                                                                                                    Jeba

Offa                                                                                                                                       Ofa

Ebute-Metta                                                                                                                      Ebute-Meta

Ottun                                                                                                                                    Otun

Shagamu                                                                                                                             Sagamu

Oshogbo                                                                                                                              Osogbo

Shaki                                                                                                                                     Saki

Shango                                                                                                                                 Sango

Ilesha                                                                                                                                    Ilesa

 

Alaye:  Konsonanti kii supo ninu ede Yoruba bee ni a o fi “s” ropo “sh” nitori ko si “shi” ninu alifaabeti ede Yoruba.

 

Yi                                                                                                                                                             yii

Bayi                                                                                                                                                        Bayii

Marun                                                                                                                                                  Marun-un

Akuse                                                                                                                                                   Akusee

Alaye: A o fa awon faweli ti o gbeyin gun gege bi a ti pe won

Ogun                                                     Oogun

Orin                                                       Oorin

Egun                                                      Eegun

 

Alaye: Afagun faweli

Bakana                                 Bakan naa

Fihan                                     fi han

Nitoripe                               Nitori pe

Gbagbo                                                gba gbo

Leyinna                                                Leyin naa

Nigbati                                  Nigba ti

Alaye:  A gbodo pin oro si bi a se pee.

 

EKA ISE:  ASA

AKOLE ISE:  Orisirisi oruko ile Yoruba. (Igbagbo Yoruba nipa Abiku)

Abiku ni awon omo ti won man wa, ti won si tun maa n lo. Eyi ni awon omo ti abi ti won ku, ti iya ti o bi won tele  tun pada bi won ti won a si tun ku.

 

Yoruba gba gba pe elere omo ni won ati pe won maa n rin kiri ni awon orita meta, bebe omi, eyin aatan, Ona Oko tabi ninu oorun losan gangan.

 

Idi ni yi ti won fi maa n so fun awon alaboyun ki won mase rin ni osan gangan, ni asale tabi ni oru oganjo.

 

Yoruba tun gba gbo pe alailaanu ati odaju omo ni awon abiku.  Yoruba bo won ni “Abiku so oloogun deke”. Won ko beru oloogun rara.

 

Ona ti Yoruba n gba din abiku ku laye atijo.

 1. Won a fa iru omo bee le owo babalawo ti o ba gboju daradara lati le se abojuto tabi se aajo ti ko fi ni pada
 2. Siso won ni oruko ebe tabi aponle ki won le gbaye. Apeere, Durosinmi, Malomo, Banjoko abbl.
 • Siso awon abiku ni oruko lasan, Oruko abuku lati fi saata won ki oju le ti won ki won si le gbe ile aye. Apeere iru oruko bee ni, Aja, Akisatan, Omitanloju, Kilanko, abbl.
 1. Ni gba miiran awon obi omo abiku yin le mu ika owo ati ese ki won ge, ki won si dana sun –un patapata ki won to gbe omo naa sin. Eyi tunmo si pe abiku naa ko le gbe ara abo pada wa aye lati wa daamu awon obi re mo, bi o ba si pada wa, oju yoo ti, lati gbe ara abo pada lo sinu egbe re.
 2. Pupo obi tun maa n dana sun omo abiku leyin ti won ba ti ku tan.

 

Ona ti a le gba segun Abiku lode oni

Lode Oni, awon kan ti le gba gbo pe ko si ohun ti o n je abiku rara. Igbagbo won ni pe aini imo ijinle ti o kun lo mu ki awon omo maa ku ni kekere.

 

A le segun bibi abiku lode oni nipa:

 1. Sise ayewo eje: Iwadii ijinle fi ye wa pe bi oko ati aya ba ni eje ti o da eyin ko ara ara won eyi lefa abiku omo nipa ki omo maa se aisan nigba gbogbo.
 2. Siso eto imototo lati fi dena awon aarun tabi aisan ti n maa pa awon omo ni kekere.

Gbigba abere ajesara lati le dena awon aarun tabi aisan to le fa ki omo kun ni rewerewe.

Igbelewon :

 • Ko sipeli atijo mewaa ki o si ko akoto re
 • Salaye omo abiku ni ile Yoruba
 • Ko ona ti Yoruba n gba dekun abiku laye atijo
 • Salaye awon ona ti Yoruba n gba segun abiku lod-oni

Ise asetilewa: N je loooto ni abiku wa? Tu keke oro.

 

See also

AKOLE ISE: KIKA IWE APILEKO TI IJOBA YAN

AKOLE ISE: AKAYE OLORO GEERE

AKOLE ISE: AKAYE OLORO GEERE

Akole ise: onka Yoruba (300-500)

Onka Yoruba (101 – 300)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly