ISEDA ORO-ORUKO

AKOONU

Oriki

Orisii Ona ti a n gba Seda Oro-Oruko

 

Iseda Oro-Oruko je siseda oro-oruko lati ara oro-oruko tabi oro-ise nipa afomo lilo. Bi  a ba fe seda oro oruko, eyi ni awon igbese ti a ni lati tele.

  1. Nipa lilo Afomo Ibere

Nipa lilo Afomo Aarin

Nipa sise Apetunpe kikun

Nipa sise Apetunpe Elebe

Nipa sise Akanpo Oro-Oruko

Nipa sise Isunki odidi Gbolohun.

 

  1. Lilo Afomo Ibere

A le lo afomo ibere pelu oro-ise lati seda oro-oruko.  Iru Oro-Oruko bayii gbodo ni ajose pelu oro ise ti a lo pelu afomo.  Awon afomo ibere naa ni: a, e, e, i o o u, alai, ai, o ni, oni abbl. Apeere

a          +          yo        =          ayo

a          +          lo         =          alo

a          +          to         =          ato

o          +          ku        =          oku

o          +          bi         =          obi

i           +          to         =          ito

i           +          fe         =          ife

e          +          gbe      =          egbe

e          +          to         =          eto

e          +          te         =          ete

e          +          ko        =          eko

o          +          le         =          ole

o          +          mu       =          omu

i           +          rin       =          irin

ai         +          sun      =          aisun

ai         +          ni         =          aini

ati        +          lo         =          atilo

ati        +          je         =          atije

on        +          te         =          onte

alai      +          gbon   =          alaigbon

alai      +          mo       =          alaimo

oni      +          igi        =          onigi

oni      +          omo    =          olomo

 

  1. A le lo afomo ibere pelu apola-ise eyi ni pe oro-ise ati oro-oruko

Apeere

 

a          +          ko        +          orin     =          akorin

a          +          ko        +          ope      =          akope

a          +          da        +          ejo       =          adajo

o          +          da        +          oran    =          odaran

ati        +          de        +          ade      =          atidade

o          +          se        +          ere       =          osere

o          +          da        +          oju      =          odaju

ai       +          gbon   +          oran    =          odaran.

alai      +          mo       =          alaimo

oni      +          igi        =          onigi

oni      +          omo    =          olomo

 

  1. A le lo afomo ibere pelu apola-ise eyi ni pe oro-ise ati oro-oruko

Apeere

 

a          +          ko        +          orin     =          akorin

a          +          ko        +          ope      =          akope

a          +          da        +          ejo       =          adajo

o          +          da        +          oran    =          odaran

ati        +          de        +          ade      =          atidade

o          +          se        +          ere       =          osere

o          +          da        +          oju      =          odaju

o          +          bi         =          obi

i           +          to         =          ito

i           +          fe         =          ife

e          +          gbe      =          egbe

e          +          to         =          eto

e          +          te         =          ete

e          +          ko        =          eko

o          +          le         =          ole

o          +          mu       =          omu

i           +          rin       =          irin

ai         +          sun      =          aisun

ai         +          ni         =          aini

ati        +          lo         =          atilo

ati        +          je         =          atije

on        +          te         =          onte

alai      +          gbon   =          alaigbon

alai      +          mo       =          alaimo

oni      +          igi        =          onigi

oni      +          omo    =          olomo

 

  1. A le lo afomo ibere pelu apola-ise eyi ni pe oro-ise ati oro-oruko

Apeere

 

a          +          ko        +          orin     =          akorin

a          +          ko        +          ope      =          akope

a          +          da        +          ejo       =          adajo

o          +          da        +          oran    =          odaran

ati        +          de        +          ade      =          atidade

o          +          se        +          ere       =          osere

o          +          da        +          oju      =          odaju

 

 See also

AYOKA ONISOROGBESI

ORI-ORO | SILEBU EDE YORUBA

AROKO AJEMO ISIPAYA

Ise oro – Apejuwe at oro-aponle ninu gbolohun

ISE ORO ORUKO ATI ORO AROPO ORUKO NINU GBOLOHUN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly