Skip to content

Ise oro – Apejuwe at oro-aponle ninu gbolohun

Oro Apejuwe:-Eyi ni awon oro ti o n toka isele inu gbolohun .

Oro oruko ni o maa n yan.

Ise oro Apejuwe

 1. O le se ise eyan ninu gbolohu

(a)  Oro apejuwe le yan oro – oruko ni ipo oluwa.  Apeere;

–           Oruko rere san ju wura oun fadaka lo

–           Iwa bukuku ko ye eniyan

(b)  Oro apejuwe le yan oro-oruko ni ipo abo.  Apeere;

–           Inioluwa la igi gbigbe

–           Ayinde wo aso funfun

 1. A le seda oro apejuwe lati ara oro-ise. Apeere;

Oro Ise                                               Oro apejuwe ti a seda

 1. ga giga
 2. le lile

iii.       sun                                          sisun

 1. fe fife
 2. ka kike

akiyesi:- A le se atenumo awon oro apejuwe wonyi ninu gbolohun.  Apeere;

(a)  Ere lile lile ni Bolu n se

(b)  Ibi giga giga ni mo n lo

 1. Oro apejuwe n se ise atenumo:- A le gbe oro apejuwe yi saaju oro oruko to yan lati fi se atenumo.  Apeere;

(a) Omugo  omo ko dara

(b)  Agbere aya ko sun won

(d)  Ako okuta ni a fin pa ekuro

ORO-APONLE:-  Oro aponle maa n fi kon itumo oro-ise ki o le ye nisi.  Oro aponle maa n sise epon ninu gbolohun.

Isori oro Aponle:

(a)       Oro-aponle pon-n-bele – Eyi ni oro aponle ti a ko seda.  Apeere;

(i)  Aso re mo toni

(ii)  Yemi pupa foo

(iii)  ile ga gogoro

(b)       Oro aponle ti a seda:-  Eyi ni oro aponle ti a seda o maa n se ise apetunpe oro aponle pon-n-bele.  Apeere;

Oro aponle pon-n-bele                    oro aponle ti a seda

Toni                                                    tonitoni

Were                                                   werewere

Lau                                                     laulau

Rako                                                   rakorako abbl.

Ise oro aponle ninu gbolohun

 1. O maa n toka si isesi; Apeere

(a)  Olu yo kelekele wo ile

(b)  Omo naa n rin jauajau

 1. O maa n toka siohun kan ti a n se to ti de gongo (climax).

(a)  Oko naa jona raurau

(b)  Adupe je ounje naa patapata

(d)  Ile naa wo womuwomu

 1. O maa n toka ibi kan pato ti isele ti wa ye;

(a) Awon ologin sa pamo sinu igbo

(b)  Remileku se igbeyawo ni ile ijosin

(d)  Jolade lo ki kabiyesi ni aafin

 1. O n toka idi ti isele fi n se.

(a)  A n sise  kia a le lowo lowo

(b)  Sade ko kawe nitori ko lowo

(d)  Obi n to omo ki won le fun won ni isinmi abbl.

 1. A n lo oro aponle lati fi irisi nnkan han. Apeere;

(a)  Osupa naa mole rokoso

(b)  Ina naa n wo rakorako

Igbelewon:

Ko ise oro apejuwe ati oro aponle mejimeji pelu apeere;

Ise Asetilewa: Yoruba akayege iwe Amusese fun ile eko sekondiri kekere iwe kin-in-ni lati owo o L. Orimogunje, K. Adebayo, F. Okiki. Oju iwe kerindinlogun Eko ketala

Ede:- Onka ni ede Yoruba (ookan-lelogoorun-un de igba) 101-200

Onka Yoruba ni ona ti a n gba ka nnkan ni ona ti yoo rorun.

101     –           Ookanlelogorun-un

102     –           Ejilelogorun-un

103     –           Eetalelogorun-un

104     –           Eerinlelogorun-un

105     –           Aarundinlaadofa

106     –           Eerindinlaadofa

107     –           Eetadinlaadofa

108     –           Eejidinlaadofa

109     –           Ookandinlaadofa

110     –           Aadofa

111     –           Ookanlelaa-adofa

112     –           Eeejilelaa-adofa

113     –           Eetalelaa-adofa

114     –           Eerinlelaa-adofa

115     –           Aarundinlogofa

116     –           Eerindinlogofa

117     –           Eetadinlogofa

118     –           Eejidinlogofa

119     –           Ookandinlogofa

120     –           Ogofa

121     –           Ookanlelogofa

122     –           Eejilelogofa

123     –           Eetalelogofa

124     –           Eerinlelogofa

125     –           Aarundinlaa-adoje

126     –           Eerindinlaa-adoje

127     –           Eetadinlaa-adoje

128     –           Eejidinlaa-adoje

129     –           Ookandinlaa-adoje

130     –           Aadoje

131     –           Ookanlelaa-adoje

132     –           Eejilelaa-adoje

133     –           Eetalelaa-adoje

134     –           Eerinlelaa-adoje

135     –           Aarundinlogoje

136     –           Eerindinlogoje

137     –           Eetadinlogoje

138     –           Eejidinlogoje

139     –           Ookandinlogoje

140     –           Ogoje

141     –           Ookanlelegoje

142     –           Eejilelogoje

143     –           Eetalelogoje

144     –           Eerinlelogoje

145     –           Aarindinlaa-adojo

146     –           Eerindinlaaadojo

147     –           Eetadinlaa-adojo

148     –           Eejidinla-adojo

149     –           Ookandinlaa-adojo

150     –           Aadojo

151     –           Ookanleladojo

152     –           Eejilelaa adojo

153     –           Eetalelaa-adojo

154     –           Eerinlelaa-adojo

155     –           Aarindinlogojo

156     –           Eerindinlogojo

157     –           Eetadinlogojo

158     –           Eejidinlogojo

159     –           Ookandinlogojo

160     –           Ogojo

161     –           Ookanlelogojo

162     –           Eejilelogojo

163     –           Eetalelogojo

164     –           Eerinlelogojo

165     –           Aarindinlaa-adosan-an

166     –           Eerindinlaa-adosan-an

167     –           Eetadinlaa-adosan-an

168     –           Eejidinlaa-adosan-an

169     –           Ookandinlaa-adosan-an

170     –           Aadosan-an

171     –           Ookanlelaa-adosan-an

172     –           Eejilelaa-adosan-an

173     –           Eetalelaa-adosan-an

174     –           Eerinlelaa-adosan-an

175     –           Aarundinlogosan-an

176     –           Eerindinlogosa-an

178     –           Eejidinlogosan-an

179     –           Ookandinlogosan-an

180     –           Ogosan-an

181     –           Ookanlelogosan-an

182     –           Eejilelogosan-an

183     –           Eetalelogosan-an

184     –           Eerinlelogosan-an

185     –           Aarundinlaa-aadowa

186     –           Eerindinlaa-adowaa

187     –           Eetadinlaa-adowaa

188     –           Eejindinlaa-adowaa

190     –           Aadowa/igba-o-din-mewa

191     –           Ookanlelaa-adowa

192     –           Eejilelaa-adowa

193     –           Eetalelaa-adowa

194     –           Eerinlelaa-adowa

195     –           Aarundin-nigba

196     –           Eerindin-nigba

197     –           Eetadin-nigba

198     –           Eejidin-nigba

199     –           Ookandin-nigba

200     –           Igba

 

Igbelewon:-

(i)        Kin ni onka?

(ii)       Ka onka Yoruba lati ookanlelogoorun-un de igba.

 

Ise Asetilewa:- Yoruba akayege iwe Amusese fun ile eko sekondiri kekere iwe kin-in-ni lati owo o L. Orimogunje, K. Adebayo, F. Okiki. Oju iwe kewa Eko keje

See also:

ISE ORO ORUKO ATI ORO AROPO ORUKO NINU GBOLOHUN

AKOLE ISE- EDE: AROKO ATONISONA ONIROYIN (NARRATIVE ESSAY)

Oriki Ati Eya gbolohun ede Yoruba pelu apeere (sentence)

Ede:- Atunyewo orisirisi gbolohun ede Yoruba

Ede:- Akaye onisoro-n-gbesi

2 thoughts on “Ise oro – Apejuwe at oro-aponle ninu gbolohun”

Average
5 Based On 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly