AKORI EKO: FONOLOJI EDE YORUBA

Fonoloji ni imo eto amulo iro lapapo. Eko ti o je mo bi a se n to iro papo ninu oro ede Yoruba ti oro ede Yoruba si fi yori si gbolohun ede Yoruba ni a n pen i fonoloji.

Iro Faweli: Eyi ni awon iro ti a maa n gbe jade nigba ti ko si idiwo fun eemi ti o n ti inu edo foro oo. Orisii iro faweli meji ni o wa ninu ede Yoruba, awon ni:

Iro faweli airanmupe: a, e, ȩ, i, o, ǫ, u

Iro faweli aranmupe: an, en, in, on, un

Iro Konsonanti ede Yoruba: b, d, f, g, gb, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, w, y

Iro Ohun: orisii meta ni iro ohun ede Yoruba, awon ni:

  1. Iro ohun oke /           (mi)
  2. Iro ohun aarin —        (re)
  • Iro ohun isale                   \           (do)

Apeere amulo iro ede Yoruba pelu ami ohun lori:

  1. Igbaale
  2. Agbalagba
  3. Omoboriola

Ise Asetilewa

 

See also

AKOLE ISE: AROKO KIKO

AKOLE ISE: AKOTO EDE YORUBA

AKOLE ISE: SILEBU

AKOLE ISE

AKOLE ISE: SISE OUNJE AWUJO YORUBA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Move to Study in the US, UK

Acadlly
error: Content is protected !!