SILEBU EDE YORUBA

AKOONU

Silebu ni ege oro ti o kere ju ti eemi le gbe jade leekan soso. Apeere:

Ajayi:              A-ja-yi  =         silebu meta

Olabisi             O-la-bi-si         silebu merin.

Adeleke           A-de-le-ke       silebu merin

Olopaa             O-lo-pa-a         silebu merin

Gbangbadekun  gba-n-gba-de-kun     silebu marun-un.

 

Odo Silebu: ni apa ti o se pataki julo ninu ihun silebu kookan. Iro faweli ati iro

konsonanti aranmupe asesilebu ni o maa n sise gege bi odo silebu. Odo silebu ni o maa n dun ju ninu silebu.

 

Awon iro odo silebu ni a maa n gbo ju ninu oro.

Ori odo silebu ni a maa n fi ami ohun si

Kan-an-n-pa ni odo silebu je ninu ihun silebu.

Ap

wa

gba

sun

 

Apaala silebu -;je iro konsonanti yato si konsonanti aranmupe asesilebu [m,n] ni o maa n sise gege bi apaala silebu.

ap

gbo

dun

ko

we

 

IHUN SILEBU [F1,KF ATI N] NINU ORO OLOPO SILEBU.

Orisiirisii ona ni a le gba se ihunpo silebu ninu oro olopo silebu.

ORO                          IHUN                           IYE SILEBU

Aso                              A/ so                                        2

15 Places to WIN $10,000
15 Places to WIN $10,000 Cash

f /kf

Bata                             ba / ta                                      2

Kf / kf

Igbale                          i/gba / le                                   3

F/ kf /kf

Alupupu                     A/lu/pu/pu                                4

f/kf/kf/ kf

Konko                         ko/N/ko                                   3

Kf/N/kf

 

IGBELEWON

  1. Kin ni silebu?
  2. Salaye ihun silebu pelu apeere.
  3. Pin awon oro yii si silebu

Agbalagbaakan

Olowolayemo

Gbangbalakoogbo

Oji ku tu ba-ra orunsaaro

Operekete

 

IGBELEWON

  1. Salaye ni ekunrere lori odo silebu ati apaala silebu pelu apeere.
  2. Eya ihun silebu meloo ni o wa? Fi apeere gbe idahun re lese.
  3. Ki ni pataki konsonanti aranmupe n ati m ninu ege silebu?

 

IWE AKATILEWA

Aewoyin S.Y (2009) IMO, EDE, ASA ati LITIRESO YORUBA S.S.3 Copromutt Publishers.

 

See also

AKOLE ISE: ISORI ORO NINU GBOLOHUN

AKOLE ISE: AROKO ATONISONA ALAPEJUWE

AKOLE ISE: AWON LITIRESO APILEKO ERE-ONITAN

AKOLE ISE: ORIKI ATI ILANA KIKO AROKO YORUBA PELU APEERE

AKOLE ISE: ASA ATI OHUN ELO ISOMOLORUKO

3 thoughts on “SILEBU EDE YORUBA”

Average
5 Based On 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly