AKORI EKO: EWI AKOMOLEDE

JE OLOGBON OMO

A ko mi nifee

Mo mo fee su

A ko mi lror

Mo moro atata I pe

Awon agba lo ko mi ni samusamu

Ti mot i menu ije

Ife mi yato si teni ti n yinmu

Oro mi yapa si tala taan toto

Ipede mi mogbon dani

Ife temi si ye eye to leti gidi

Beeyan ba n soro ti o ni koko ninu

Be e ba n pede ti o yeeyan

Bi eni to n lu afefe lasan ni

Ife mi kii se faditi eye rara

Oro mi kii se fomugo eeyan

Ologbon lo si le ye gidi

Omoran lo si le modi oro

Boo ba fe mfe mi ore

Boo ba fe gbadun oro atata

Je ologbon omo to dori eja mu

Ma se jomugo atode to tiya pokii

Itunmo awon oro to ta koko ninu ewi

  1. Samusamu: didun tie nu maa n dun bi a ba nje nkan lenu
  2. Tala taa tontoto: tumo si omode ti o mo roo so se maa n pede
  3. Pokii: omo ti o ya alaigboran paraku (eni ti o ti baje ninu iwa buburu)

 

See also

AKORI EKO: APOLA INU EDE YORUBA

ASA ISINKU NI ILE YORUBA

FONOLOJI EDE YORUBA

AKOLE ISE: AROKO KIKO

AKOLE ISE: AKOTO EDE YORUBA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Fully Funded Scholarships

Free Visa, Free Scholarship Abroad

           Click Here to Apply

Acadlly